Vingroup có gì trong hệ sinh thái của mình!?

Chia sẽ bài viết cho bạn bè:
2017 là đánh dấu nhiều sự thành công trong hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Vingroup (Mã: VIC), sau sự kiện đáng chú ý khai trương nhà máy ô tô Vinfast tại Hải Phòng, Tập đoàn chính mở rộng sang lĩnh vực kinh doanh thứ 7.

Hiện tại kinh doanh bất động sản vẫn là ngành đem lại doanh thu chủ yếu về cho Tập đoàn. Bên cạnh đó Vingroup liên tục đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực kinh doanh khác và nghiên cứu lĩnh hoạt động mới.

Bạch Mộc – Việt An

Theo Kinh tế & Tiêu dùng

Chia sẽ bài viết cho bạn bè:

Doanh Nghiệp

Tin Tức

Bình Luận:

0 bình luận: