NovaLand phát hành thêm 202 triệu cổ phiếu thưởng, tính niêm yết trên sàn Singapore

Chia sẽ bài viết cho bạn bè:
Địa ốc No Va (Novaland; MCK:NVL) quyết định sẽ phát hành 202 triệu cổ phần để tăng vốn điều lệ và tính lên sàn chứng khoán Singapore (“SGX-ST”) hoặc một Sở giao dịch Chứng khoán nước ngoài trong năm 2018 hoặc 2019.

Đó là những nội dung trong  5 nội dung mà Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) CTCP Địa ốc No Va (Novaland; Mã chứng khoán: NVL) vừa thông qua bằng cách lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
Cụ thể, tại Nghị quyết số 04/2018-NQ-NVLG ngày 28/02/2018, ĐHĐCĐ Novaland đã quyết nghị sẽ niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán nước ngoài với loại chứng khoán là cổ phiếu phổ thông, trái phiếu công ty, hoặc trái phiếu chuyển đổi. 
Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2018 hoặc 2019. Mục tiêu hiện tại của NovaLand là sàn của Sở giao dịch Chứng khoán Singapore (“SGX-ST”).
Bên cạnh đó, ĐHĐCĐ cũng dự kiến phát hành hơn 202,3 triệu cổ phiếu mới thưởng cho cổ đông. Tỷ lệ phát hành 100:31 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 31 cổ phiếu mới). Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 2.023 tỷ đồng.
Nguồn vốn phát hành công ty dự kiến lấy từ thặng dư vốn cổ phần. Thời gian thực hiện trong năm 2018. Số cổ phiếu thưởng này không bị hạn chế chuyển nhượng.
Không chỉ phát hành cổ phiếu thưởng, ĐHCĐ Novaland vừa thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu ở nước ngoài và việc phát hành tối đa 100 triệu cổ phiếu riêng lẻ chào bán cho các nhà đầu tư với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.
Bên cạnh 2 nội dung nêu trên, ĐHĐCĐ cũng đã cho ý kiến bằng văn bản để thông qua 3 nội dung:
(1)  Nghị quyết số 06/2018-NQ-NVLG: Thay đổi kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi đã được thông qua tại Nghị quyết 07, Nghị quyết 16 và Nghị quyết 03.
Trong đó có hai điểm điều chỉnh căn bản hơn cả, là điều chỉnh tổng giá trị trái phiếu chào bán dự kiến từ 250 triệu USD (5.675 tỷ đồng) thành 300 triệu USD (6.825 tỷ đồng). Giá chuyển đổi từ mức ấn định “tối thiểu 50.000 đồng/cổ phần và sẽ được điều chỉnh theo các sự kiện pha loãng của công ty nhà đảm bảo lợi ích của Công ty và nhà đầu tư” thành mức linh hoạt là “do HĐQT quyết định theo phương án phát hành”.
(2)  Nghị quyết số 07/2018-NQ-NVLG: Bổ sung số lượng người đại diện theo pháp luật của Công ty.
Thay vì người đại diện theo pháp luật trước đây chỉ có một người – là ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch HĐQT – thì từ giờ, người đại diện theo pháp luật của Novaland gồm có 3 người: Giám đốc pháp lý đầu tư (Lương Thị Thu Hương); Tổng giám đốc (Bùi Xuân Huy); Chủ tịch HĐQT (Bùi Thành Nhơn).
(3)  Nghị quyết số 08/2018-NQ-NVLG: Sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ Công ty.
Chia sẽ bài viết cho bạn bè:

Chứng Khoán

Bình Luận:

0 bình luận: