“Các chuyên gia của tập đoàn trên thao trường khu vực Moscow đã tiến hành thử nghiệm thiết bị và vũ khí trong điều kiện nhiệt độ lạnh đáng kể.
Ngoài bộ quần áo quân sự nhiều lớp Gruppa 99 và những thiết bị mới nhất, mô đun tự động chiến đấu Sokranik và Nakhlebnik cũng đã được kiểm nghiệm”, hãng Sputnik dẫn video cho biết.
Ngoài ra, Tập đoàn Kalashnikov cũng thử nghiệm xe quân sự Rosomakha, súng tiểu liên Vityaz và xe mô tô dành  cho các lực lượng đặc biệt.