Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.

Người đóng góp cho blog

Clip đội quân robot phân loại hàng hóa rất ấn tượng của Trung Quốc hoạt động

Chia sẽ bài viết cho bạn bè:
Video Clip quay tại nhà máy Shengtong Express (STO) ở Thiên Tân. Đây là nhà máy của công ty chuyển phát nhanh Shengtong Express. Công ty này đang vận hành 1 đội quân 2500 robot nhỏ xíu phân loại sản phẩm để phân loại bưu kiện . Ở đây , từng đàn robot di chuyển như đàn kiến và tự động phân loại rất nhịp nhàng . Tính tổng nhà máy, tất cả số gói hàng được phân loại chỉ trong ba giờ rưỡi mà trước đây phải mất ít nhất 100 công nhân đã có kinh nghiệm làm việc với cùng thời gian.


Chia sẽ bài viết cho bạn bè:

Robot

Bình Luận:

0 bình luận: