Bitcoin lại thêm một mối nguy hiểm - Bằng chứng về việc Blockchain là bất hợp pháp

Chia sẽ bài viết cho bạn bè:

Các nhà nghiên cứu vừa mới phát hiện ra những nội dung bất hợp pháp trong sổ cái phân tán blockchain. Điều này có khả năng sẽ khiến nó trở nên bất hợp pháp ở nhiều quốc gia và hơn thế nó còn đặc biệt nguy hiểm với các thị trường tiền điện tử trị giá hàng tỷ đô như Bitcoin.


Các nhà nghiên cứu Đức đã phát hiện ra rằng những người đang sử dụng blockchain của Bitcoin để lưu trữ và liên kết với hình ảnh lạm dụng trẻ em. Điều này có thể đưa tiền điện tử vào mối nguy lớn.

Blockchain là sổ cái phân tán, mã nguồn mở. Nó ghi lại mọi giao dịch Bitcoin nhưng cũng có thể dùng để lưu các thông tin khác ngoài dữ liệu tài chính. Dữ liệu trên blockchain thường ghi chép và lưu lại thông tin về các giao dịch của Bitcoin. Nhưng nó cũng có thể được sử dụng để lưu trữ các đường link và tập tin.

Các nhà nghiên cứu của trường Đại học RWTH Aachen ở Đức đã phát hiện ra rằng khoảng 1.600 tập tin đã được lưu trữ trong blockchain của Bitcoin. Trong đó có ít nhất 8 nội dung khiêu dâm, bao gồm một hình ảnh lạm dụng trẻ em và hai hình ảnh chứa 274 đường link dẫn đến những nội dung lạm dụng trẻ em, trong đó có 142 địa chỉ dẫn đến các dịch vụ web đen. Các nhà nghiên cứu cho biết:
“ Phân tích của chúng tôi cho thấy một số nội dung như văn hoá phẩm khiêu dâm bất hợp pháp có thể làm cho việc sở hữu một blockchain cũng trở nên bất hợp pháp. Mặc dù vẫn chưa có phán quyết của toà án, nhưng từ các văn bản pháp luật của các quốc gia như Đức, Anh, Mỹ thì những nội dung bất hợp pháp như hình ảnh ngược đãi trẻ em có thể khiến blockchain trở nên bất hợp pháp đối với tất cả những người sở hữu nó."
Họ cũng nói thêm rằng:
“Điều này đặc biệt gây nguy hiểm cho các thị trường tiền điện tử trị giá hàng tỷ đô như Bitcoin”.
Mặc dù người dùng Bitcoin không cần lưu toàn bộ blockchain về máy nhưng hoạt động đào nó thì cần phải tải toàn bộ hoặc một phần của blockchain. Các nhà nghiên cứu viết:
“ Vì tất cả dữ liệu blockchain đã được tải xuống và lưu trữ liên tục bởi người dùng nên họ sẽ phải chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung bất hợp pháp nào được thêm vào blockchain bởi những người khác. Do đó, việc tham gia vào các hệ thống dựa trên blockchain sẽ là bất hợp pháp kể từ khi nó chứa những nội dung bất hợp pháp. "
Vì hoạt động đào là một chức năng thiết yếu của Bitcoin, nên khi quá trình ghi lại các giao dịch vào blockchain để xác minh thông tin và tạo ra Bitcoin mới, có chứa nội dung bất hợp pháp như hình ảnh lạm dụng trẻ em, thì nó có thể gây ra vấn đề lớn cho đồng tiền này.

Các nhà nghiên cứu cũng cho biết:
“ Chúng tôi dự đoán là khả năng cao các nội dung bất hợp pháp trong blockchain có thể sẽ gây nguy hiểm cho các hệ thống dựa trên nó như Bitcoin. "
Đây không phải là lần đầu tiên những cảnh báo về khả năng lưu trữ dữ liệu phi tài chính trong blockchain được đưa ra. Vào năm 2015, Interpol, Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế lớn nhất thế giới, đã gửi một cảnh báo rằng:
“ Thiết kế của blockchain cho phép các phần mềm độc hại có khả năng xâm nhập vào và lưu trữ dữ liệu vĩnh viễn mà không có cách nào để xóa chúng. "
Tổ chức Interpol cũng đã cảnh báo rằng công nghệ này có thể được sử dụng trong việc chia sẻ hình ảnh lạm dụng tình dục trẻ em và blockchain có thể trở thành nơi an toàn để lưu trữ dữ liệu đó.

Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên những nội dung như vậy được chứng minh rằng nó thực sự tồn tại. Vấn đề này đã tạo ra một làn sóng tranh luận về tính đúng đắn và hợp pháp của blockchain.
Theo Tradingig
Alodautu biên soạn
Chia sẽ bài viết cho bạn bè:

Tiền Ảo

Tin Tức

Bình Luận:

0 bình luận: