Xác định cấp công trình xây dựng như thế nào?

Chia sẽ bài viết cho bạn bè:
Hỏi: Bạn đọc có địa chỉ email huutaikts@yahoo.com đặt câu hỏi trên Cổng thông tin Bộ Xây dựng như sau: "Đối với một dự án đầu tư công trình khi lập dự án sẽ có nhiều hạng mục như: khối nhà chính, nhà kho, nhà xe, công trình phụ trợ...

Vậy khi thẩm định thiết kế cơ sở, cơ quan thẩm định xác định cấp công trình theo diện tích sàn bằng cách cộng tất cả diện tích sàn các hạng mục công trình như trên có đúng quy định theo Nghị định 209 không?

Ví dụ: 1 dự án đầu tư trên tổng thể khuôn viên khu đất gồm có: khối nhà chính 4 tầng, tổng diện tích sàn 9.500m2; diện tích nhà kho, nhà xe 4 bánh, nhà vệ sinh công cộng 1 tầng: 400m2; nhà xe 2 bánh dạng nhà khung tiền chế 1 tầng: 250m2. Cơ quan thẩm định cộng tất cả diện tích trên = 10.150m2 và tính là công trình cấp 1 (do đó đòi hỏi đơn vị tư vấn phải hạng I). Cách tính như vậy đúng hay cách tính cấp theo công trình có cấp cao nhất trên tổng thể là đúng? (Trong ví dụ đơn vị tư vấn hạng II tư vấn lập dự án phù hợp không)."

(huutaikts@yahoo.com)


Cách xác định các cấp công trình xây dựng được căn cứ theo Điều 14 của Nghị định
số 16/2005/NĐ-CP và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP. Ảnh minh họa
 
Trả lời:

Sau khi nghiên cứu, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng có trả lời cho bạn đọc nói trên như sau:

1. Điều 14 của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng có nêu quy định: "Dự án đầu tư xây dựng công trình có thể gồm một hoặc nhiều loại công trình với một hoặc nhiều cấp công trình khác nhau theo quy định tại Nghị định quản lý chất lượng công trình xây dựng".

Theo ví dụ mà bạn đọc nêu ở trên, căn cứ quy định tại Phụ lục 1 của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng thì cấp của các công trình được xác định như sau:

- Khối nhà chính 4 tầng, tổng diện tích sàn 9.500m2: cấp II

- Nhà kho kết hợp nhà xe, vệ sinh công cộng 1 tầng, tổng diện tích sàn 400m2: cấp IV

- Nhà để xe dạng nhà khung tiền chế 1 tầng: dựa vào kích thước nhịp khung để xác định cấp.

2. Căn cứ vào tổng mức đầu tư của dự án trên và quy định tại Phụ lục phân loại dự án đầu tư xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 112/2006/NĐ-CP của Chính phủ để xác định nhóm dự án. Nếu dự án thuộc nhóm B hoặc nhóm C thì tổ chức tư vấn hạng II được lập dự án đầu tư xây dựng dự án nhóm này.

(Theo Pháp luật Plus)
Chia sẽ bài viết cho bạn bè:

Pháp Lý BĐS

Bình Luận:

0 bình luận: