Viettel có thêm chức danh Chủ tịch

Chia sẽ bài viết cho bạn bè:

Nghị định 05 quy định cơ cấu tổ chức quản lý của Viettel gồm chủ tịch, tổng giám đốc, các phó tổng giám đốc...Với Nghị định số 05/2018/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Tập đoàn Viettel) vừa được Chính phủ ban hành, tới đây, Viettel sẽ có thêm chức danh Chủ tịch.
Cụ thể, theo Nghị định 05 quy định cơ cấu tổ chức quản lý của Viettel gồm: Chủ tịch, tổng giám đốc, các phó tổng giám đốc, kiểm soát viên, kế toán trưởng, bộ máy tham mưu giúp việc, kiểm soát nội bộ.
Đồng thời quy định chức Chủ tịch Viettel kiêm Tổng giám đốc Viettel.
Trước đó, tại nghị định số 101/2014/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Viễn thông Quân đội được Chính phủ ban hành vào tháng 11/2014, về cơ cấu tổ chức quản lý của Viettel, chỉ có quy định các chức danh tổng giám đốc, các phó tổng giám đốc, kế toán trưởng và bộ máy tham mưu giúp việc và kiểm soát nội bộ.
Đồng thời, theo điều lệ, tổ chức hoạt động mới, số lượng phó tổng giám đốc của Tập đoàn Viettel không vượt quá 5 người; trường hợp cần bổ sung phó tổng giám đốc, Viettel đề nghị Bộ Quốc phòng báo cáo Thủ tướng xem xét quyết định.
Như vậy, tên Tập đoàn Viễn thông Quân đội cũng được đổi tên thành Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội.
Theo Nghị định 05, Công ty mẹ - Tập đoàn Viettel là doanh nghiệp quốc phòng, an ninh, do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, trực thuộc Bộ Quốc phòng; chịu sự lãnh đạo về mọi mặt của Quân ủy Trung ương; thực hiện nhiệm vụ chính trị, quân sự, quốc phòng đặc biệt do Nhà nước, Bộ Quốc phòng giao và sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật.
Chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của Viettel được Nghị định quy định rõ: Về quốc phòng, an ninh, Viettel trực tiếp xây dựng quản lý hạ tầng mạng lưới viễn thông bảo đảm hạ tầng mạng lưới viễn thông của Viettel làm nhiệu vụ vu hồi, dự phòng cho mạng thông tin quân sự trong thời bình và chuyển sang phục vụ quốc phòng, an ninh khi có tình huống; sẵn sàng bảo đảm thông tin liên lạc khi có yêu cầu và đảm bảo nhiệm vụ thông tin quân sự khác; nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, sản xuất, lắp ráp, sửa chữa sản phẩm, trang thiết bị, khí tài, vật tư quốc phòng theo yêu cầu, nhiệu vụ của Nhà nước và Bộ Quốc phòng giao.
Về sản xuất kinh doanh, Viettel trực tiếp hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các lĩnh vực, ngành nghề được giao, kết hợp với chức năng đầu tư tài chính theo quy định của pháp luật; đầu tư vào các công ty con, các công ty liên kết ở trong nước và nước ngoài; chi phối với các công ty con thông qua vốn, nghiệp vụ, công nghệ, thương hiệu, thị trường hoặc các hình thức khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này; thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu phần vốn của Viettel tại các công ty con, công ty liên kết và thực hiện quyền, nghĩa vụ của Viettel theo hợp đồng liên kết đối với các công ty tự nguyện liên kết.
Vốn điều lệ của Viettel tại thời điểm ngày 5/1/2018 là 121.520 tỷ đồng; vốn điều lệ của Viettel giai đoạn từ 2015 đến hết năm 2020 là 300.000 tỷ đồng.
THỦY DIỆU
Chia sẽ bài viết cho bạn bè:

Doanh Nghiệp

Tin Tức

Bình Luận:

0 bình luận: