VIB cung cấp giải pháp công nghệ số mới cho khách hàng doanh nghiệp

Chia sẽ bài viết cho bạn bè:

Doanh nghiệp đã đăng ký mã định danh gắn với một tài khoản thụ hưởng tại VIB có thể chủ động tạo mã định danh riêng biệt tới từng người chuyển tiền và mục đích chuyển...

Khách hàng giao dịch tại VIB.

Mới đây, Ngân hàng Quốc tế (VIB) triển khai giải pháp công nghệ số dịch vụ tài khoản định danh (Virtual Account) dành cho khách hàng doanh nghiệp.
Theo đó, doanh nghiệp đã đăng ký mã định danh gắn với một tài khoản thụ hưởng tại VIB có thể chủ động tạo mã định danh riêng biệt tới từng người chuyển tiền (khách hàng, đại lý, cửa hàng,...) và mục đích chuyển.
Khi người chuyển tiền chuyển vào số tài khoản là mã định danh, hệ thống VIB sẽ tự động ghi có vào tài khoản thụ hưởng của doanh nghiệp. VIB là ngân hàng Việt Nam đầu tiên triển khai dịch vụ công nghệ số hiện đại này tới doanh nghiệp.
Dịch vụ Virtual Account được xây dựng dựa trên nền tảng công nghệ số tiên tiến, bảo mật cao, phù hợp với doanh nghiệp có tập khách hàng lớn, nhiều đại lý và cửa hàng,... và có nhu cầu hạch toán tự động.
Dịch vụ kết hợp thông tin về các khoản thu và mã hóa các thông tin này trong một báo cáo duy nhất để tiện theo dõi. Báo cáo này có thể được tải xuống và cho phép doanh nghiệp liên kết với hệ thống phần mềm quản trị tài chính của doanh nghiệp (ERP) thông qua dịch vụ Internet Banking của VIB.
Những lợi ích chính dịch vụ này mang lại bao gồm: Giảm thiểu chi phí nhân lực trong việc đối soát tài khoản kế toán truyền thống, quản lý hiệu quả tình trạng của các tài khoản phải thu, cập nhật thông tin chính xác theo người chuyển tiền/mục đích chuyển, tự động hạch toán/ đối soát các khoản tiền ghi có về tài khoản.
Đặc biệt, khách hàng có thể tuỳ ý lựa chọn số tài khoản đẹp theo nhu cầu quản lý nội bộ trong khi vẫn đảm bảo khép kín và bảo mật các giao dịch ngân hàng.
* Thông tin chi tiết:
Các chi nhánh VIB
Hotline: 18008180
Email: WB-Digital@vib.com.vn
Chia sẽ bài viết cho bạn bè:

Doanh Nghiệp

Kinh Tế-Tài Chính

Bình Luận:

0 bình luận: