Thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng BĐS có được hoàn lại?

Chia sẽ bài viết cho bạn bè:
Hỏi: Ngày 24/7/2013 tôi có ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất duy nhất của chúng tôi ở xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, TP. Hà Nội cho cá nhân khác.

Đồng thời, tôi đã đóng thuế TNCN cho khoản thu nhập từ hợp đồng chuyển nhượng này; Phòng công chứng số 3 TP. Hà Nội – Sở Tư pháp đã công chứng; Cơ quan đăng ký Nhà đất huyện Từ Liêm đã tiếp nhận hồ sơ và đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cá nhân được chuyển nhượng. Nay tôi được biết theo Điều 4 của Nghị định số 65/2013/NĐ - CP ngày 27/6/2013 có hiệu lực từ ngày 01/7/2013 “Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp người chuyển nhượng chỉ có duy nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam” thuộc diện miễn thuế TNCN.

Và theo Điều 3 mục 1b của thông tư số111/2013/TT –BTC ngày 15/8/2013 hướng dẫn thực hiện luật thuế TNCN cũng nêu rõ khoản thu nhập từ chuyển nhượng này thuộc diện miễn thuế TNCN. Vậy tôi muốn hỏi như sau: 1. Số thuế TNCN mà tôi đã nộp có được hoàn trả lại không? 2. Thủ tục, hồ sơ như thế nào để được hoàn trả?

Trả lời:

Nhằm tạo điều kiện hỗ trợ cho cá nhân có thể được cải thiện về nhà ở, Luật thuế TNCN số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2009 tại khoản 2, điều 4 đã có quy định miễn thuế đối với: “ 2. Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp cá nhân chỉ có một nhà ở, đất ở duy nhất. “Quy định này đã được hướng dẫn rõ ràng tại Nghị định số 100/2008 của Chính phủ, Thông tư số 84/2008 của Bộ Tài chính; Nghị định số 65/2013 và Thông tư số 111/2013 mà Bạn đọc trích dẫn trong thư hỏi có kế thừa các quy định cũ. Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thực hiện quy định rõ người nộp thuế chịu trách nhiệm tự tính, tự khai, tự nộp thuế theo mẫu quy định.


Với trường hợp của Bạn, sau khi đã nộp thuế xong rồi mới phát hiện ra rằng mình quên mất đã không thực hiện quyền được miễn thuế, nay mới phát hiện ra việc nhầm lẫn này. Theo quy định của pháp luật về quản lý thuế thì trong thời hạn còn hiệu lực, người nộp thuế phát hiện sai sót về thuế đều có quyền đề nghị xác định lại, nếu thuộc diện được miễn thuế thì có quyền đề nghị cơ quan thuế xem xét hoàn lại số thuế đã nộp.

Bạn đọc vui lòng tìm hiểu thêm Luật Quản lý thuế, Nghị định số 83, Thông tư số 156 (nội dung quy định về trường hợp phát hiện khai sai sót/nhầm lẫn về số thuế phải nộp); đồng thời tự kiểm tra lại các điều kiện cụ thể của mình tại Thông tư số 111 để xác định chắc chắn nếu thuộc diện miễn thuế thì có đơn đề nghị đến Chi cục Thuế nơi Bạn đã nộp để được giải quyết theo quy định.

(Theo Tài chính)
Chia sẽ bài viết cho bạn bè:

Pháp Lý BĐS

Bình Luận:

0 bình luận: