Quý 4/2017, HAG báo lãi hợp nhất chỉ đạt hơn 3,3 tỷ đồng

Chia sẽ bài viết cho bạn bè:

Lợi nhuận sau thuế quý 4/2017 của HAG chỉ đạt hơn 3,3 tỷ đồng và lỗ sau thuế của cổ đông công ty mẹ là 58,5 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 914 tỷ đồng)...

HAG cho biết, doanh thu bán bò giảm 737 tỷ đồng do công ty thiếu vốn lưu động để tài trợ cho ngành bò, chỉ duy trì đàn bò ở mức dùng để tận dụng nguồn phân cung cấp cho mảng nông nghiệp.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG-HOSE) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 và lũy kế năm 2017.
Theo đó, doanh thu thuần quý 4 của HAG giảm 640 tỷ so với cùng kỳ năm 2016 đạt 1.160 tỷ đồng, lũy kế cả năm đạt 4.895 tỷ đồng, giảm hơn 1.816 tỷ đồng so với năm 2016.
Lợi nhuận sau thuế quý 4/2017 chỉ đạt hơn 3,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ -58,5 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 914 tỷ đồng). Lũy kế năm hết năm 2017 lãi 1.032 tỷ đồng (cùng kỳ năm 2016, công ty báo lỗ 2.183 tỷ đồng). EPS cả năm 2017 đạt 724 đồng/cổ phiếu (cùng kỳ -1.988 đồng/cổ phiếu).
Tính đến ngày 31/12/2017, tổng tài sản của HAG đạt 53.444 tỷ đồng, tăng 1.318 tỷ so với cùng kỳ năm ngoái, vốn chủ sở hữu tăng 2.343 tỷ lên 18.288 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng lên 1.275 tỷ đồng.
HÀ ANH
Chia sẽ bài viết cho bạn bè:

Doanh Nghiệp

Bình Luận:

0 bình luận: