Nhựa Bình Minh báo lãi gần 583 tỷ đồng

Chia sẽ bài viết cho bạn bè:

Kết thúc quý 4/2017, BMP báo lãi trước thuế đạt gần 154 tỷ đồng, tăng 27,3% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 123 tỷ, tăng 41% so với cùng kỳ...

Một trong những sản phẩm của Nhựa Bình Minh.

Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (mã BMP-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 4 và lũy kế năm 2017.
Theo đó, doanh thu thuần quý 4/2017 của công ty đạt 1.205 tỷ đồng, tăng 45,2% so với cùng kỳ. Luỹ kế cả năm 2017, BMP đạt doanh thu thuần 3.824 tỷ đồng, tăng 15,6% so với cùng kỳ.
Doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ giảm một nửa, còn 11,5 tỷ đồng - trong khi đó, chi phí tài chính lại tăng từ 11 tỷ lên 34 tỷ đồng. Trong kỳ, BMP ghi nhận mức thuế hoãn lại 24 tỷ đồng. 
Do đó, kết thúc quý 4/2017, BMP báo lãi trước thuế đạt gần 154 tỷ đồng, tăng 27,3% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 123 tỷ, tăng 41% so với cùng kỳ. EPS đạt 1.506 đồng/cổ phiếu.
Kết thúc năm 2017, lợi nhuận trước thuế của BMP đạt gần 583 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 471 tỷ đồng. EPS năm 2017 đạt 5.758 đồng/cổ phiếu.
Tại ngày 31/12/2017, tổng tài sản của BMP ở mức 2.865 tỷ đồng, giảm 26 tỷ so với đầu năm. Hàng tồn kho giảm 87 tỷ, còn 385 tỷ đồng. Nợ phải trả là hơn 409 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu tăng 159 tỷ lên hơn 2.455 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giảm từ 540 tỷ còn 352 tỷ đồng.
HÀ ANH
Chia sẽ bài viết cho bạn bè:

Doanh Nghiệp

Bình Luận:

0 bình luận: