Lượng đặt mua cổ phiếu của Tập đoàn Cao su chỉ đạt hơn 21% chào bán

Chia sẽ bài viết cho bạn bè:

Tổng khối lượng đăng ký đấu giá là 100.772.400 cổ phiếu/475,1 triệu cổ phiếu được thông báo chào bán với giá 13.000 đồng/cổ phiếu...

Trang Web của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM vừa thông báo về thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG).
Theo đó, có tổng cộng 499 nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần - trong đó, có 454 nhà đầu tư cá nhân trong nước, 9 nhà đầu tư cá nhân nước ngoài, 12 tổ chức trong nước và 24 tổ chức nước ngoài.
Tổng khối lượng đăng ký đấu giá là 100.772.400 cổ phiếu; trong đó các cá nhân trong nước muốn mua 34.212.200 cổ phiếu, cá nhân nước ngoài đăng ký mua 507.200 cổ phiếu, tổ chức trong nước sẽ mua 39.398.000 cổ phiếu và tổ chức nước ngoài mua 26.655.000 cổ phiếu.
Trước đó, VRG đã thông báo sẽ chào bán 475,1 triệu cổ phiếu ra công chúng với mức giá khởi điểm 13.000 đồng/cổ phiếu. Như vậy, khối lượng đăng ký đấu giá chỉ đạt 21,2% khối lượng chào bán. 
Theo phương án đã được duyệt, vốn điều lệ của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam - Công ty Cổ phần là 40.000 tỷ đồng. Cơ cấu cổ phần phát hành lần đầu, tổng số cổ phần là 4 tỷ cổ phần, mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần, trong đó, 3 tỷ cổ phần nhà nước, chiếm 75% vốn điều lệ; 475.123.761 cổ phần bán đấu giá công khai, chiếm 11,88% vốn điều lệ; 475.123.761 cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược, chiếm 11,88% vốn điều lệ; 48.921.710 cổ phần bán ưu đãi cho người lao động, chiếm 1,22% vốn điều lệ; 830.769 cổ phần bán cho tổ chức Công đoàn trong doanh nghiệp, chiếm 0,02% vốn điều lệ.
Giá khởi điểm chào bán cổ phần lần đầu khi thực hiện cổ phần hóa Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam là 13.000 đồng/cổ phần. Như vậy, vốn hóa của VRG đạt 52.000 tỷ đồng. Cơ quan đại diện chủ sở hữu toàn bộ phần vốn Nhà nước tại tập đoàn là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Đáng chú ý là Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt tiêu chí, quyết định và chịu trách nhiệm lựa chọn nhà đầu tư chiến lược trong nước sau khi bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng, không bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài; bảo đảm nhà đầu tư cam kết gắn bó lợi ích lâu dài với doanh nghiệp sau cổ phần hóa.
Trong đó bảo đảm điều kiện không chuyển nhượng cổ phần trong thời gian 5 năm và quy định rõ quyền ưu tiên của nhà nước được mua cổ phần nếu nhà đầu tư chiến lược bán cổ phần sau 5 năm cổ phần hóa.
HÀ ANH
Chia sẽ bài viết cho bạn bè:

Chứng Khoán

Doanh Nghiệp

Bình Luận:

0 bình luận: