9GAG - Từ hài nhảm đến đế chế truyền thông

Chia sẽ bài viết cho bạn bè:
Năm 2008 - 9GAG bắt đầu hoạt động với mục đích hài nhảm là chính . 10 năm sau , nó đã trở thành 1 đế chế truyền thông . 9GAG đã có 1 bước tiến dài vĩ đại và trở thành 1 trong những huyền thoại của web . Ở Việt Nam , trang haivl huyền thoại cũng là trang lấy ý tưởng và khá thành công trước khi bán mình và chìm vào quên lãng

 Chia sẽ bài viết cho bạn bè:

Tin Tức

Bình Luận:

0 bình luận: