15 ngày đầu năm 2018, ngân sách thâm hụt 18.400 tỷ đồng

Chia sẽ bài viết cho bạn bè:

Mức bội chi ngân sách được phê duyệt năm 2018 là 204.000 tỷ đồng...

Mức chi ngân sách quá lớn khiến thu không đủ bù chi.

Theo Tổng cục Thống kê, tổng thu ngân sách Nhà nước 15 ngày đầu tháng 1/2018 ước tính đạt 19.900 tỷ đồng, bằng 1,5% dự toán năm, trong đó thu nội địa đạt 13.000 tỷ đồng; thu từ dầu thô đạt 1.200 tỷ đồng; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 5.700 tỷ đồng.
Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước đạt 447 tỷ đồng; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 688 tỷ đồng; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước 2.500 tỷ đồng; thu thuế thu nhập cá nhân 1.200 tỷ đồng; thu thuế bảo vệ môi trường 100 tỷ đồng; thu tiền sử dụng đất 3.300  tỷ đồng.
Tổng chi ngân sách Nhà nước 15 ngày đầu tháng 1 ước tính đạt 38.300 tỷ đồng, bằng 2,5% dự toán năm, trong đó chi đầu tư phát triển đạt 2.500 tỷ đồng; chi trả nợ lãi 5.000 tỷ đồng; chi thường xuyên 30.800 tỷ đồng.
Như vậy, ngay trong 15 ngày đầu năm, ngân sách nhà nước đã thâm hụt 18.400 tỷ đồng. 
Mới đây, Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 2610/QĐ-BTC công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Theo đó, tổng thu ngân sách là 1.319.200 tỷ đồng. Trong đó thu nội địa là 1.099.300 tỷ đồng, thu từ dầu thô là 35.900 tỷ đồng, thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu là 179.000 tỷ đồng, thu viện trợ là 5.000 tỷ đồng.
Tổng chi ngân sách là 1.523.200 tỷ đồng. Trong đó, chi đầu tư phát triển là 399.700 tỷ đồng; chi trả nợ lãi là 112.518 tỷ đồng; chi viện trợ là 1.300 tỷ đồng; chi thường xuyên là 940.748 tỷ đồng; chi cải cách tiền lương, tinh giản biên chế là 35.767 tỷ đồng; dự phòng ngân sách là 32.097 tỷ đồng.
Bội chi ngân sách năm 2018 dự kiến là 204.000 tỷ đồng, bằng 3,7% GDP.
BẠCH DƯƠNG
Chia sẽ bài viết cho bạn bè:

Kinh Tế-Tài Chính

Tin Tức

Bình Luận:

0 bình luận: