Vì sao lợi nhuận hợp nhất MB bất ngờ ngược chiều riêng lẻ?

Chia sẽ bài viết cho bạn bè:

Lợi nhuận hợp nhất Ngân hàng Quân đội thấp hơn so với riêng lẻ, chủ yếu liên quan đến khoản 615 tỷ đồng...

Đến cuối 2017 MB có vốn chủ sở hữu hơn 29.601 tỷ đồng trên vốn điều lệ hơn 18.155 tỷ đồng.

Chiều muộn 30/1, Ngân hàng Quân đội (MB) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2017 với kết quả gây bất ngờ về lợi nhuận.
Theo báo cáo tài chính hợp nhất, trong quý 4/2017, MB đạt 5.519,4 tỷ đồng thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2016. Mặc dù tăng mạnh chỉ tiêu thu nhập từ lãi, nhưng chi phí của MB lại chỉ tăng 15,7%, dẫn đến việc thu nhập lãi thuần tăng 42,18% lên mức 3.245,4 tỷ đồng.
Thu nhập tăng mạnh, nhưng lợi nhuận trước thuế hợp nhất của MB trong quý 4/2017 chỉ bằng 71% so với cùng kỳ quý 4/2016. Đây cũng là điểm chính khiến lợi nhuận hợp nhất lũy kế cả năm ngược chiều với kết quả riêng lẻ báo cáo trước đó.
Cụ thể, lợi nhuận hợp nhất trước thuế của MB theo báo cáo vừa công bố năm 2017 đạt 4.615,72 tỷ đồng, thấp hơn mức 5.355 tỷ đồng lợi nhuận riêng lẻ.
Hiện tượng ngược chiều trên có nguyên do từ chính sách trích lập dự phòng xử lý nợ xấu, và đặc biệt do trọng số thay đổi việc hạch toán khoản 615 tỷ đồng liên quan đến việc tuân thủ quy định về hạch toán lợi nhuận với trường hợp thoái vốn tại công ty con.
Báo cáo tài chính hợp nhất cho thấy, trong quý 4/2017, MB đã trích lập dự phòng tới 1.316 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số hơn 902 tỷ đồng của quý 4/2016. Theo đó, đến cuối 2017 ngân hàng này đã hoàn thành trích lập 100% giá trị trái phiếu đặc biệt của Công ty Quản lý tài sản các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC).
Đáng chú ý, khoản lợi nhuận 615 tỷ đồng đến từ việc bán một phần vốn góp từ Công ty Tài chính Shinsei (tiền thân là Công ty Tài chính TNHH một thành viên MB) cho ngân hàng Shinsei Bank được hạch toán thẳng vào vốn chủ sở hữu (lợi nhuận chưa phân phối) thay vì kết quả kinh doanh trong kỳ.
Việc hạch toán trên phải thực hiện theo quy định tại Thông tư 202/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính, khiến báo cáo tài chính hợp nhất phản ánh lợi nhuận thấp hơn tổng lợi ích mà ngân hàng thu được trong kỳ.
Còn trên báo cáo tài chính riêng lẻ công bố trước đó, khoản 615 tỷ đồng nói trên là khoản thu nhập được trình bày tại khoản mục "thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần" tại báo cáo kết quả kinh doanh riêng của MB.
HOÀNG VŨ
Chia sẽ bài viết cho bạn bè:

Doanh Nghiệp

Bình Luận:

0 bình luận: