Qua đó, dự án khu đô thị du lịch biển Cần Giờ được duyệt quy hoạch với quy mô 2.870 ha, cơ cấu các khu chức năng phù hợp với khu du lịch sinh thái biển, hình thành nét đặc thù, kiến trúc cảnh quan, thiết kế đặc thù của khu đô thị du lịch sinh thái biển tốt nhất Việt Nam. Đồng thời, phát huy bản sắc, giá trị về di sản văn hóa, lịch sử để bảo tồn, phát huy.

Dự án khu đô thị lấn biển Cần Giờ 
Bảo tồn hệ sinh thái khu dự trữ sinh quyển thế giới rừng ngập mặn Cần Giờ. Không ảnh hưởng địa hình lòng sông, không gây xói mòn, lở ven bờ; không ảnh hưởng đến giao thông đường thủy nội địa, hàng hải kết nối với các cảng của thành phố; đảm bảo nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, khả năng phòng thủ bờ biển khu vực Cần Giờ…
Năm 2004, dự án khu du lịch Cần Giờ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với quy mô khu đô thị du lịch 221 ha và khu du lịch lấn biển 600 ha.  Năm 2007, Công ty cổ phần Đô thị du lịch Cần Giờ dự kiến tổng kinh phí dự án khoảng 8.470 tỷ đồng. Vừa qua, UBND TP.HCM đã yêu cầu Công ty cổ phần đô thị du lịch Cần Giờ báo cáo nhiệm vụ và đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 khu đô thị du lịch biển Cần Giờ.
Bản đồ qui hoạch khu đô thị Cần Giờ
Quy hoạch này để cập nhật vào đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố đến năm 2030. Sau khi quy hoạch được duyệt, UBND TP.HCM sẽ xem xét quy mô dự án đầu tư khu đô thị lấn biển Cần Giờ, nếu vượt quá thẩm quyền phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ.